Rejestracja - IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pedagogika w służbie instytucjonalnej profilaktyki zagrożeń i patologii społecznych oraz resocjalizacji" (rejestracja uczestnictwa biernego)
ZAPISZ SIĘ / SIGN UP