Analiza szans i zagrożeń w rozwoju branży turystycznej na przykładzie wybranych biur podróży

Zapis na wybrane szkolenie jest wyłączony.