IX Konferencja Naukowa „Firmy Rodzinne” / 9th ‘Family Businesses’ Scientific Conference

Dane rejestracyjne / Registration information

Adres korespondencyjny / Address for correspondence
Dane kontaktowe / Contact details