Konferencja: ,,Doświadczenia płynące z szoku kulturowego [...]" / Conference: "Learning from culture shocks [...]"

Dane kontaktowe / Personal information & contacts

Tematem konferencji są nowoczesne narzędzia i technologie wspomagające radzenie z konfliktami międzykulturowymi w środowisku akademickim.
Event odbędzie się 8 października 2020 r. w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi w formie on-line. Konferencja i szkolenia zostaną poprowadzone w języku angielskim.