_ Konferencja - Zarządzanie Uniwersytetem Przyszłości UNIFUT.PL 27.06.2019 _

Dane rejestracyjne

Forma udziału w konferencji:
Udział bez referatu i publikacji

Dane uczestnika:
Adres korespondencyjny: