Kurs przygotowujący do matury z matematyki II

Dane kontaktowe

Czas trwania kursu: 15.02-08.03


HARMONOGRAM ZAJĘĆ
Poziom podstawowy - 15.02, 22.02 i 01.03 w godzinach: 16.45-19.15
Poziom rozszerzony - 08.03 w godzinach: 16.45-19.15


ZAKRES ZAJĘĆ:
- liczby rzeczywiste;
- wyrażenia algebraiczne;
- równania i nierówności;
- funkcje;
- ciągi liczbowe;
- trygonometria;
- planimetria;
- geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej;
- stereometria.

Dodatkowo podczas kursu rozszerzonego poruszane będą tematy:
- elementy statystyki opisowej: teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka;
- rachunek różniczkowy.