Nowoczesne metody planowania kariery - konferencja i warsztaty poświęcone innowacyjnym materiałom edukacyjnym wypracowanym na forum międzynarodowym

Dane kontaktowe

"Nowoczesne metody planowania kariery"
Konferencja i warsztaty poświęcone innowacyjnym materiałom edukacyjnym wypracowanym na forum międzynarodowym.
Konferencja organizowana w ramach projektu Erasmus+ Employees Career o nr 2017-1-TR01-KA204-046061

Termin: 27 sierpnia 2019 (9:00-16:00)
Każdy Uczestnik konferencji może wziąć udział w wybranym szkoleniu (wybór szkolenia - w kolejnym etapie rejestracji):


Warsztat: Kompetencje przyszłości na rynku pracy.
dr Agata Matuszewska,
Instytut Psychologii Stosowanej, Społeczna Akademia Nauk, Łódź/ Uniwersytet Łódzki, Akademickie Biuro Karier Zawodowych UŁ
Godz.: 14:00-15:30
W trakcie warsztatu zostanie poruszony temat kompetencji wymaganych na rynku pracy w XXI wieku oraz zwiększenia świadomości planowania kariery dla osób już aktywnych na rynku pracy, jak i rozpoczynających ścieżkę kariery.


Warsztat: Industry 4.0 – szansa czy zagrożenie?
Anna Subczyńska,
Wykładowca, menadżer, praktyk zarządzania
Godz.: 14:00-15:30
Warsztat przybliżający tematykę Czwartej rewolucji przemysłowej związanej z wykorzystaniem automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych. Podczas warsztatu przedstawione zostaną szanse oraz zagrożenia związane z wprowadzeniem Industry 4.0.