QUALITOOLS - jakość pracy coacha. Międzynarodowa konferencja na temat nowoczesnych narzędzi doskonalących warsztat trenerów, managerów i nauczycieli

Dane kontaktowe

Każdy Uczestnik konferencji może wziąć udział w wybranym szkoleniu (wybór szkolenia - w kolejnym etapie rejestracji):

1. Tytuł warsztatu: QUALITOOLS w codziennej praktyce szkoleniowej
Prowadzący: Karin Steiner, Analysis Consulting and Interdicplinary Research, Austria

Warsztat będzie stanowił przestrzeń do dyskusji na temat kultury jakości w działalności szkoleniowej organizacji. Podczas spotkania uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w ćwiczeniach zaproponowanych w wypracowanym w projekcie przewodniku dla menadżerów, by w przyszłości zaimplementować je w swojej organizacji. Ponadto uczestnicy otrzymają pakiet informacji w jaki sposób wspierać kulturę jakość w działalności szkoleniowej w swoich organizacjach i gdzie poszukiwać wsparcia swojej działalności.
Język: angielski tłum. na polski

2. Tytuł warsztatu: Kultura jakości - kultura sukcesu - systemy wspierające jakość procesu podnoszenia kwalifikacji w organizacjach
Prowadzący: dr Małgorzata Klimka - Kołysko, Społeczna Akademia Nauk
Język: polski

Warsztat będzie stanowił przestrzeń do dyskusji na temat kultury jakości w działalności szkoleniowej organizacji. Podczas spotkania uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w ćwiczeniach zaproponowanych w wypracowanym w projekcie przewodniku dla menadżerów, by w przyszłości zaimplementować je w swojej organizacji. Ponadto uczestnicy otrzymają pakiet informacji w jaki sposób wspierać kulturę jakość w działalności szkoleniowej w swoich organizacjach i gdzie poszukiwać wsparcia swojej działalności.